PRIVACYBELEID

Je Ideale Huis, gevestigd aan Emmy Andriessestraat 378, 1087 LS in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.jeidealehuis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Je Ideale Huis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Er worden alleen persoonsgegevens gebruikt voor gerechtvaardigde doeleinden die overeenkomen met de doeleinden van een project-traject. Er zal geen overbodige informatie worden verwerkt/verstrekt.

Hoe komen wij aan de gegevens?
– Deze gegevens worden door klant op vrijwillige basis ingevuld.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Je Ideale Huis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Uw project in kaart te brengen

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website www.jeidealehuis.nl. Deze informatie gebruiken wij om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jeidealehuis.nl. Deze zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Je Ideale Huis gebruikt gegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Je Ideale Huis deelt gegevens niet met derden. Je Ideale Huis bewaart gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Je Ideale Huis houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Je Ideale Huis vraagt toestemming aan de klanten voor het opslaan van persoonsgegevens, en eventueel het gebruik van voor en na foto’s van uw project te mogen gebruiken voor reclame doeleinden.

Je Ideale Huis wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming
Je Ideale Huis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Je Ideale Huis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Je Ideale Huis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@jeidealehuis.nl

Planetenlaan 5
Lokaal 1.15
2402 EN Haarlem
© Je Ideale Huis 2023